Newyddion

Colofn Herald Jonathan - Beth nesaf i'r economi wledig Gymreig?

Agriculture.jpg

With the UK heading for a Hard Brexit and a future outside the Single Market and the Customs Union, it’s vital that policy makers start considering the impact upon different economic sectors.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Jonathan - Llythyr aroged at Jeremy Corbyn

education.jpg

Mae Aelod Seneddol Jonathan Edwards yn ysgrifennu llythyr agored at Jeremy Corbyn yn dilyn aelodau plaid Llafur yn ymgyrchu gyda UKIP yn erbyn addysg trwy gyfrwng Cymraeg.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adam yn ymateb i ganlyniad pleidlais Dur TATA

Adam-Steel.jpg

Mae Aelodau Cynulliad Plaid Cymru Adam Price a Bethan Jenkins wedi ymateb i ganlyniad y bleidlais a gynhaliwyd gan weithwyr Dur TATA.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid i gynnal dadl yn y Cynulliad Cenedlaethol ar ddyfodol banciau lleol

local-bank.jpg

Bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn trafod dyfodol bancio lleol ar ddydd Mercher wrth i Blaid Cymru gyflwyno cynnig swyddogol am ddadl.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Jonathan Edwards AS yn ymateb i’r bleidlais ar Erthygl 50

Jonathan-Edwards-A50.jpg

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, Jonathan Edwards, wedi ymateb i basio trydydd darlleniad Mesur Erthygl 50 yn Nhŷ’r Cyffredin.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Canoli Gwasanaethau Brys yn peryglu swyddi lleol

ambulance.jpg

Mae’r Aelod Cynulliad Adam Price a’r Aelod Seneddol Jonathan Edwards wedi mynegi eu pryder ynglŷn â chanoli gwasanaethau cyhoeddus sydd, meddai nhw, yn peryglu swyddi lleol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Colofn Herald Jonathan - Y 'Perthynas Arbennig'

Supreme_Court.jpg

Ers cael fy ethol rwyf wedi cael y fraint o ymweld â Washington DC ar ddau achlysur fel rhan o ddirprwyaeth Seneddol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Methiant i fuddsoddi yn Yr Egin yn gallu peryglu’r Fargen Ddinesig gyfan

Yr_Egin_Caerfyrddin.jpg

Mae tri o wleidyddion Sir Gaerfyrddin wedi siarad gyda llais unedig gan alw ar Lywodraeth Cymru i "cadw at eu gair " a chefnogi'r prosiect Yr Egin yng Nghaerfyrddin neu posibilrwydd beryglu’r bargen ‘Ddinas-ranbarth Bae Abertawe’.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru'n gwrthod Brexit eithafol y Torïaid

Passage_of_a_Bill.jpg
Er mwyn i Fesur dod yn Ddeddf Seneddol mae'n mynd drwy 11 o gamau yn Nhŷ'r Cyffredin a Thŷ'r Arglwyddi cyn y deuddegfed a cham olaf o dderbyn Cydsyniad Brenhinol. Cam 2 oedd pleidlais Ddydd Mawrth yn Nhŷ’r Cyffredin, a enwyd yn addas yr Ail Ddarlleniad.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae'n unfed awr ar ddeg ar ddur, i ffynnu rhaid i'r llywodraeth ddangos ysbryd - Adam yn y Sunday Times

steel_furnace.jpg

This may turn out to be the most fateful fortnight for our nation’s industry for more than a generation, but a strange silence seems to have settled amid all the uncertainty.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.