Newyddion Diweddaraf

Plaid Sir Gâr yn lansio maniffesto lleol

Ers cymryd at arweinyddiaeth Cyngor Sir Gâr yn 2015, mae Plaid Cymru wedi adfer enw da'r cyngor ac wedi gosod y sir ar y ffordd tuag at ddyfodol ffyniannus a diogel.
Darllenwch fwy

Plaid Cymru yn tynnu sylw at bryderon am gorff isadeiledd arfaethedig

Mae Plaid Cymru wedi croesawu canfyddiadau ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar sefydlu Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru (NICW) tuag ar ddiwedd 2017, ond maent hefyd wedi tynnu sylw at rai pryderon penodol.
Darllenwch fwy

Ffigyrau newydd yn amlygu pwysigrwydd y Farchnad Sengl i allforion Cymreig

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Fusnes, yr Economi a Chyllid, Adam Price AC wedi amlinellu cynigion am hybu allforion Cymreig wrth i ystadegau masnach newydd ddatgelu fod gan Gymru yna ŵr ddiffyg masnach.
Darllenwch fwy

Jonathan yn ymateb i’r bleidlais ar Fesur Erthygl 50

Mae Aelod Seneddol lleol a llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, Jonathan Edwards, wedi ymateb i’r bleidlais yn Nhy’r Cyffredin i wrthod gwelliannau Ty’r Arglwyddi ar Fesur Erthygl 50.
Darllenwch fwy

Mae’n amser cael cyllideb i Gymru gyfan, medd Plaid Cymru wrth Lywodraeth Cymru

Mae Aelodau Cynulliad Plaid Cymru wedi pleidleisio yn erbyn cyllideb atodol Llywodraeth Cymru heddiw, gan alw ar Weinidogion Llafur i ddwyn gerbron gyllideb sy’n dangos eu bod wedi ymrwymo i fuddsoddi yng Nghymru gyfan.
Darllenwch fwy

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.